IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn

"ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар амжилттай болж өнгөрлөө.

  "ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар Зайсан дахь "Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв"-ийн хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хэлэлцүүлэгт БОНХЯ-ны…

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ.

   2014 оны 3-р сард байгуулсан Монгол улсын болон БНСУ-ын Байгаль орчны яамд хоорондын хамтран ажиллах санамж бичиг,  БНСУ-ын Сорогсан үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын…

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ.

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР   ТХГН-уудын эдийн засгийн үр нөлөө  ТХГН-ууд орон нутгийн болон үндэсний эдийн засагт ямар хувь нэмэр оруулж байгаа…

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/ “Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2014 оны 09 сарын 11-ний өдөр БОНХЯ-ны Хаан танхимд ТХНУГ, SPAN төслөөс боловсруулсан ТХГН-тай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон журмын төслийг холбогдох талуудад хэлэлцүүлж, санал авах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.…

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг шинэчлэн тогтоолоо.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нь 3 аймгийн 8 сумын нутгийн 1,748,103.89 га талбайг хамран оршдог.  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар ДЦГ-ыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс,…

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо. Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо.
IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn

"ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар амжилттай болж өнгөрлөө. 

  "ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар Зайсан дахь "Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв"-ийн хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хэлэлцүүлэгт БОНХЯ-ны…

Read more

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ. 

   2014 оны 3-р сард байгуулсан Монгол улсын болон БНСУ-ын Байгаль орчны яамд хоорондын хамтран ажиллах санамж бичиг,  БНСУ-ын Сорогсан үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын…

Read more

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/ 

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР   ТХГН-уудын эдийн засгийн үр нөлөө  ТХГН-ууд орон нутгийн болон үндэсний эдийн засагт ямар хувь нэмэр оруулж байгаа…

Read more

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.  

2014 оны 09 сарын 11-ний өдөр БОНХЯ-ны Хаан танхимд ТХНУГ, SPAN төслөөс боловсруулсан ТХГН-тай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон журмын төслийг холбогдох талуудад хэлэлцүүлж, санал авах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.…

Read more

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг шинэчлэн тогтоолоо. 

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нь 3 аймгийн 8 сумын нутгийн 1,748,103.89 га талбайг хамран оршдог.  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар ДЦГ-ыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс,…

Read more

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ. 

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.       ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ…

Read more

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас 

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР                          Орлого бүрдүүлэх буюу өнөөгийн мөрдөж байгаа хураамжийн үнийг эргэн харах. Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын тухай Монгол Улсын…

Read more

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө.

Их Нартын байгалийн нөөц газарт хэлэлцүүлэг болж өнгөрлөө. 

   НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХНУГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “ТХГН-ийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөлтэй хамтран Их Нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид болон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлийн төлөөлөлүүдийн оролцоотойгоор Их Нартын БНГ-ын…

Read more

Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсэд төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо.

Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүсэд төсөл хэрэгжүүлэхээр боллоо. 

 Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам нь Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборт газар, түүний орчны бүс нутагт үзүүлж байгаа болон үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор “Хөвсгөл нуурын байгалийн…

Read more

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО.

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН УДИРДЛАГУУДЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО. 

    Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамны 2014 оны үйл ажилагааны төлөвлөгөөнд салбарын боловсон хүчний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх асуудалд ач холбогдол өгч дээгүүрт тавьсан. Энэ хүрээндээ өнгөрсөн 7 дугаар сарын сүүлчээр…

Read more

Next 1 2 3 4 Next

Онцлох мэдээ

huvsgul123 horgo12 gorhi1 Gobigurvansaihan ononbalj orhon ikhnart hustai
Хөвсгөл БЦГ Хорго Тэрх БЦГ Горхи тэрэлж БЦГ Говь гурван сайхан Онон балж Орхоны хөндий Их нартын БНГ Хустай нуруу
mgl map5

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГАЗАР

Хаяг: 8-р хороо Сүхбаатар дүүрэг Амарын гудамж-4
Ш/х-115 Улаанбаатар-210620А Монгол улс
Утас: +(976)-11-318447,
+(976)-11-311659
Факс: +(976)-11-310227Э-майл:
Вэб сайт: http://www.wwf.mn