IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn

МАЛЧИД АХУЙН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ХАЯГДАЛ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХИЙЖ СУРАВ

БОНХЯ-ны ТХНУГ, “Хамтын менежмент бүхий хамгаалалттай газар нугтгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, “ТЕХНОЖ” Бизнес Инкубатор төв, НҮБХХ-ийн ОНТГБМЗЧС төсөл орон нутгийн иргэдэд “Ахуйн болон байгалийн хаягдал нөөцийг ашиглан бизнес хөгжүүлэх…

  МАЛЧИД АХУЙН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ХАЯГДАЛ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХИЙЖ СУРАВ   МАЛЧИД АХУЙН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ХАЯГДАЛ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХИЙЖ СУРАВ

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пионгчанг хотод зохион байгуулагдсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

  Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Байгаль орчны яам, Биологийн олон янз байдлын хамгаалал конвенцийн хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт Монгол улсын Байгаль…

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пионгчанг хотод зохион байгуулагдсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пионгчанг хотод зохион байгуулагдсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ТХГН-ИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

2014 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр, БОНХЯ-ны Хурлын танхимд “Монгол орны ТХГН-ийн экосистемийн үйлчилгээний үнэлгээ, түүний эдийн засагт үзүүлж буй хувь нэмэр” сэдэвт судалгааны судалгааны үр дүнг танилцуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.Судалгааны…

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ТХГН-ИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ “МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ТХГН-ИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

ИХ НАРТЫН БНГ ба АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХНУГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Их Нартын БНГ-т нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжийг жуулчны компаниудад таниулах, аялал жуулчлалын…

ИХ НАРТЫН БНГ ба АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ИХ НАРТЫН БНГ ба АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

"ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар амжилттай болж өнгөрлөө.

  "ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар Зайсан дахь "Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв"-ийн хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хэлэлцүүлэгт БОНХЯ-ны…

IT Agency LLC and Extensions by IT-Agency.mn
  МАЛЧИД АХУЙН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ХАЯГДАЛ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХИЙЖ СУРАВ

МАЛЧИД АХУЙН БОЛОН БАЙГАЛИЙН ХАЯГДАЛ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАЖ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХИЙЖ СУРАВ 

БОНХЯ-ны ТХНУГ, “Хамтын менежмент бүхий хамгаалалттай газар нугтгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, “ТЕХНОЖ” Бизнес Инкубатор төв, НҮБХХ-ийн ОНТГБМЗЧС төсөл орон нутгийн иргэдэд “Ахуйн болон байгалийн хаягдал нөөцийг ашиглан бизнес хөгжүүлэх…

Read more

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пионгчанг хотод зохион байгуулагдсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо.

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пионгчанг хотод зохион байгуулагдсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцлоо. 

  Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Байгаль орчны яам, Биологийн олон янз байдлын хамгаалал конвенцийн хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Дэлхийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага” сэдэвт хэлэлцүүлэгт Монгол улсын Байгаль…

Read more

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ТХГН-ИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

“МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГТ ТХГН-ИЙН ЭКОСИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРУУЛЖ БУЙ ХУВЬ НЭМРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН ТАНИЛЦУУЛАХ СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ 

2014 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр, БОНХЯ-ны Хурлын танхимд “Монгол орны ТХГН-ийн экосистемийн үйлчилгээний үнэлгээ, түүний эдийн засагт үзүүлж буй хувь нэмэр” сэдэвт судалгааны судалгааны үр дүнг танилцуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.Судалгааны…

Read more

ИХ НАРТЫН БНГ ба АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

ИХ НАРТЫН БНГ ба АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ 

НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр ТХНУГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Их Нартын БНГ-т нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжийг жуулчны компаниудад таниулах, аялал жуулчлалын…

Read more

"ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар амжилттай болж өнгөрлөө. 

  "ТХГН-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад эрдэмтдийн оролцоо ба хамтын ажиллагаа" сэдэвт уулзалт, семинар Зайсан дахь "Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв"-ийн хурлын танхимд амжилттай болж өнгөрлөө. Тус хэлэлцүүлэгт БОНХЯ-ны…

Read more

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэргэжилтнүүд БНСУ-ын тусгай хамгаалалттай газруудад ажиллаад ирлээ. 

   2014 оны 3-р сард байгуулсан Монгол улсын болон БНСУ-ын Байгаль орчны яамд хоорондын хамтран ажиллах санамж бичиг,  БНСУ-ын Сорогсан үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын…

Read more

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/

“Монгол орны Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын тайлангаас /2/ 

МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГУУДЫН САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗАРИМ ХУВИЛБАР   ТХГН-уудын эдийн засгийн үр нөлөө  ТХГН-ууд орон нутгийн болон үндэсний эдийн засагт ямар хувь нэмэр оруулж байгаа…

Read more

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

БОНХЯ-ны ТХНУГ БОЛОН МОНГОЛ ОРНЫ ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ (SPAN) ТӨСӨЛ ХАМТАРСАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.  

2014 оны 09 сарын 11-ний өдөр БОНХЯ-ны Хаан танхимд ТХНУГ, SPAN төслөөс боловсруулсан ТХГН-тай холбоотой бодлогын баримт бичиг болон журмын төслийг холбогдох талуудад хэлэлцүүлж, санал авах зорилгоор хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.…

Read more

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг  шинэчлэн тогтоолоо.

Хан Хэнтийн дархан цаазат газрын дотоод бүсчлэлийг шинэчлэн тогтоолоо. 

Хан Хэнтийн дархан цаазат газар нь 3 аймгийн 8 сумын нутгийн 1,748,103.89 га талбайг хамран оршдог.  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулинд зааснаар ДЦГ-ыг байгалийн хэв шинж, төлөв байдал, хөрс,…

Read more

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ. 

БҮХ ШАТНЫ ЗАСАГ ДАРГА НЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭ ЖИЛ БҮР ДАРААХ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭС БҮРДҮҮЛНЭ.       ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГЫГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ…

Read more

Next 1 2 3 4 Next

Онцлох мэдээ

huvsgul123 horgo12 gorhi1 Gobigurvansaihan ononbalj orhon ikhnart hustai
Хөвсгөл БЦГ Хорго Тэрх БЦГ Горхи тэрэлж БЦГ Говь гурван сайхан Онон балж Орхоны хөндий Их нартын БНГ Хустай нуруу
mgl map5

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ГАЗАР

Хаяг: 8-р хороо Сүхбаатар дүүрэг Амарын гудамж-4
Ш/х-115 Улаанбаатар-210620А Монгол улс
Утас: +(976)-11-318447,
+(976)-11-311659
Факс: +(976)-11-310227Э-майл:
Вэб сайт: http://www.wwf.mn